Info Boksclinic

Er wordt door de cursisten NIET onbezonnen op elkaar ingeramd, agressie is uit den boze! Er zijn uiteraard diverse locaties mogelijk, maar de clinic komt in verband met de faciliteiten het best tot zijn recht als deze op onze eigen locatie gehouden wordt.

Inhoud clinic